Projekty

Spółka DOLPAP realizuje następujące PROJEKTY  UNIJNE:

  • Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia materiałów silikonowanych w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych „Dolpap” Spółka z o.o. w Chojnowie.”

Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: WND-RPDS.01.01.00-02-044/13
Działanie: 1.1 „Inwestycje dla Przedsiębiorstw”Schemat: 1.1.A1. „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

  • Wdrożenie innowacyjnego produktu i technologii w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych DOLPAP Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-296/10-00 w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)” Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
  • Wdrożenie Planu rozwoju eksportu – Etap II
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-02-042/11-00 W ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
  • Udział w targach o zasięgu międzynarodowym w Polsce Zakładu Produkcji Wyrobów Papierowych DOLPAP Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPDS.01.02.00-02-062/11-00 w ramach Priorytetu 1” Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.2 Schemat  1.2.C „Dotacje dla MSP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi,misje)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
  •  Projekty zrealizowane:
– Paszport do eksportu I etap – Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki
Bon na Innowacje